Några utvalda jobb de senaste åren

Hemvärnet

Text, film och foto till sociala medier. Film och foto till rekrytering. Digitala annonser.
Mer finns på instagram.com/norrbottensbataljonen

HallandsHamnar

Text, film och foto till sociala medier. Film och foto till rekrytering. Digitala annonser.

Licab

Film och foto. Design nyhetsbrev och webbproduktion.

Explore Luleå

Text, film och foto till sociala medier. Digitala annonser. Webbproduktion. Grafisk produktion av trycksaker.
Mer finns på instagram.com/explore_lulea

Nordiskt flygteknikcentrum

Film och foto till sociala medier. Film och foto till rekrytering. Digitala annonser.

...

Goliat på:

Instagram

Facebook